Od ponad ćwierć wieku gra Ekosong. Festiwal piosenki ekologicznej i religijnej odbywa się co roku w Panewnikach. Wydarzenie ma uwrażliwiać dużych i małych na problemy otaczającej przyrody, a jednocześnie karmić duszę artystyczną rozrywką.