Kosmicznym widowiskiem „Ufo nad biblioteką” w cieszyńskim w Teatrze im. Adama Mickiewicza rozpoczął się XI Międzynarodowy Festiwal Czytania nad Olzą. Tegoroczna edycja odbywa się pod nazwą „Emocje bez granic”.

Widowiskowy spektakl muzyczny to wstęp do cyklu spotkań autorskich, które od dziś będą się odbywały w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie. Festiwal „Czytanie nad Olzą”, realizowany we współpracy polsko-czeskiej, to także próba usuwania barier kulturowych i językowych wśród uczniów z Cieszyna i Czeskiego Cieszyna.