34 miliony złotych trafią do samorządów z województwa śląskiego na 33 projekty lokalnej infrastruktury drogowej. W całym kraju to ponad 200 kilometrów dróg powiatowych i 300 gminnych - właśnie tyle uda się zbudować lub zmodernizować dzięki programowi rządu, który na ten cel przeznaczył w sumie miliard trzysta milionów złotych.

Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Wyzwolenia i Gliwickiej z ulicą Wyszyńskiego w Pyskowicach dzięki rządowemu wsparciu dla samorządów w końcu się powiedzie. Wartość tego projektu to blisko dwa i pół miliona złotych.

34-milionowe dofinansowanie rozłożone jest na 5 inwestycji w miastach na prawach powiatu, 11 w powiatach ziemskich i 7 gminnych. Największe, bo aż 5-milionowe dofinansowanie, trafi na rozbudowę ulicy Górny Bór w Skoczowie, w powiecie cieszyńskim. Wśród projektów jest też droga gminna do terenów inwestycyjnych w dzielnicy Karb i przebudowa ulicy Reja w Rudzie Śląskiej.

Do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło ponad 150 wniosków na łączną kwotę 250 milionów złotych. To siedmiokrotnie więcej niż dostępne środki z budżetu państwa. Poziom dofinansowania to 60 i 80 procent, w zależności od zamożności gminy.