Dziś parlamentarzyści Izabela Kloc i Wojciech Piecha złożyli prośbę o wgląd do dokumentów, które dotyczą m.in. - delegacji władz miasta i przyznanych premii.