Trwa kontrola śląskiego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie. Działania podjęto w związku z decyzją spółki zarządzającej placówką o wstrzymaniu działalności szpitala przed zakończeniem terminu obowiązywania kontraktu. Spółka Centrum Dializa, jako powód swojej decyzji, przedstawiła brak zabezpieczenia personelu medycznego.

Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Pszczynie i śląskiego oddziału wojewódzkiego NFZ zapewniają, że pacjenci szpitala mają zabezpieczoną opiekę. Dyrekcja funduszu wystosowała komunikat do wszystkich szpitali w promieniu 25 km od Pszczyny z prośbą o udzielenie wszelkiej niezbędnej pomocy w razie konieczności przejmowania pacjentów szpitala w tym mieście, wymagających dalszej hospitalizacji.