Zakończył się kolejny tydzień spotkań przedstawicieli władz z mieszkańcami regionu. W Skoczowie i Żywcu minister infrastruktury, Andrzej Adamczyk omawiał lokalne, bieżące problemy.