Jarosław Makowski wykorzystał zastrzeżony prawnie wizerunek Muzeum Śląskiego podczas ogłoszenia swojej kandydatury na prezydenta Katowic - teraz musiał usunąć to zdjęcie ze wszystkich mediów społecznościowych. Tego zażądały władze muzeum, które dodają, że placówka to własność wszystkich, a nie polityków, więc mieszkańcy mogą fotografować się w celach prywatnych w muzealnych przestrzeniach, ale w celach komercyjnych czy promocyjnych - już nie. Sam kandydat sprawy nie komentuje.