Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego zdecydowała w tajnym głosowaniu, że wieloletni pracownik dr Jan Iwanek, który przyznał się do tego, że był tajnym współpracownikiem, nie będzie mógł starać się o tytuł profesora zwyczajnego.

Decyzja nie była jednogłośna. O tym, by odrzucić wniosek, zdecydowano niewielką przewagą głosów.

Sprawa od początku budziła kontrowersje, bo dr Jan Iwanek przyznał się do współpracy z SB, a zgodnie z nowymi przepisami o szkolnictwie wyższym, które jeszcze w październiku mają wejść w życie – tajni współpracownicy nie będą mogli ubiegać się o tytuły profesorskie, ani pełnić funkcji kierowniczych na uczelniach.