Niemal 100 tys. osób wzięło udział w tegorocznej Industriadzie, czyli święcie Szlaku Zabytków Techniki; 93 proc. uczestników pozytywnie oceniło tę imprezę - podał w czwartek samorząd woj. śląskiego. Festiwal odbywał się 9 czerwca w 44 obiektach zlokalizowanych w 25 miastach.

Industriada dobrze promuje dziedzictwo przemysłowe. Świadczy o tym jeszcze jedna liczba - aż 19 proc. badanych przyznało, że dotąd wcale nie odwiedzało zabytków techniki na terenie województwa śląskiego, zatem do bliższego poznania regionalnego dziedzictwa kulturowego zachęciła ich właśnie Industriada. członek zarządu woj. śląskiego Henryk Mercik Industriada to koordynowana przez samorząd województwa coroczna impreza promująca industrialne dziedzictwo regionu. W tym roku w ramach festiwalu przygotowano ponad 500 różnych wydarzeń. Motywem przewodnim tegorocznej Industriady była rola kobiet w rozwoju śląskiego przemysłu.

Podczas konferencji podsumowującej tegoroczne święto organizatorzy nagrodzili podmioty szczególnie zaangażowane w przygotowanie tegorocznego festiwalu. Specjalne wyróżnienie za konsekwentne promowanie dziedzictwa przemysłowego woj. śląskiego otrzymały: Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej oraz Siemianowickie Centrum Kultury. Przyznano także specjalne wyróżnienia, które otrzymały Tarnowskie Góry i Rybnik - miasta, w których odbywała się inauguracja i finał święta.

Jak mówił marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa, nad produkcją i organizacją 517 wydarzeń Industriady pracowało ponad 3,8 tys. osób. Na program święta, poza samym zwiedzaniem zabytków, złożyły się m.in. koncerty, warsztaty, pikniki, pokazy filmowe, wystawy, spektakle i rozmaite gry.

Z badań ankietowych wśród uczestników święta wynika, że 93 proc. oceniło je bardzo dobrze i dobrze. 84 proc. zadeklarowało udział w kolejnej Industriadzie, która w tym roku odbywała się po raz dziewiąty.

„Industriada dobrze promuje dziedzictwo przemysłowe. Świadczy o tym jeszcze jedna liczba - aż 19 proc. badanych przyznało, że dotąd wcale nie odwiedzało zabytków techniki na terenie województwa śląskiego, zatem do bliższego poznania regionalnego dziedzictwa kulturowego zachęciła ich właśnie Industriada” - zauważył członek zarządu woj. śląskiego Henryk Mercik.

Przedstawiciele regionalnych władz zaznaczyli, że Industriada upowszechnia wiedzę o Szlaku Zabytków Techniki również w mediach. Od 10 kwietnia do 15 czerwca ukazało się blisko 4 tys. materiałów na temat festiwalu, zarówno w mediach tradycyjnych, jak i społecznościowych. Ekwiwalent reklamowy wygenerowany przez te publikacje oszacowano na 2,5 mln zł.

Dzień przed samą Industriadą w regionie przeprowadzono Rozruch Maszyn, czyli cykl wydarzeń w ośmiu miastach regionu. W Rozruchu wzięło udział 10 tys. osób. W głównym dniu Industriady najwięcej osób, ponad 13 tys., zdecydowało się na wizytę w Parku Tradycji w Siemianowicach Śląskich.

Sporym powodzeniem cieszyły się też wydarzenia zorganizowane m.in. w Muzeum Hutnictwa Cynku - Walcowni w Katowicach, Muzeum Miejskim „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej i Muzeum Drukarstwa w Cieszynie. Uczestnicy festiwalu docenili także obiekty, w których odbywała się oficjalna inauguracja i finał, czyli Zabytkową Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach i Zabytkową Kopalnię Ignacy w Rybniku.