W województwie śląskim oficjalnie zakończono pierwszą z inwestycji drogowych w ramach rządowego programu przebudowy dróg gminnych na lata 2017/2018. Wyremontowana ulica w gminie Rudziniec prowadzi nad Jezioro Pławniowickie. W sezonie letnim korzysta z niej aż 22 tys. osób z całego województwa.

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, z którego m.in. dofinansowany był remont ulicy w gminie Rudziniec, jest programem wieloletnim. Przewiduje on wsparcie z budżetu państwa 50% kosztów budowy, przebudowy lub remontu dróg. Samorząd może dostać na realizację zadania maksymalnie 3 mln zł. W latach 2017/2018 dostępne dla województwa śląskiego środki umożliwiły przyznanie dotacji 35 projektom - 24 gminnym i 11 powiatowym.