Śląski oddział NFZ poinformował o odrzuceniu w toku postępowania konkursowego wszystkich ofert na leczenie szpitalne w tej placówce. Mimo wypowiedzenia przez fundusz umowy zarządzającej szpitalem spółce Centrum Dializa, podmiot także przystąpił do konkursu. Nie udało się też przejęcie szpitala przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie. Zdaniem przedstawicieli śląskiego NFZ powołana przez powiat spółka do prowadzenia szpitala nie spełnia wymaganych warunków.