„Anielskie Wakacje” dla podopiecznych placówek wsparcia dziennego w województwie śląskim. Dzięki wspólnej inicjatywie stowarzyszenia „Dom Aniołów Stróżów” i Grupy Kapitałowej Węglokoks blisko setka dzieci i młodzieży wyjedzie w góry. W sumie będą uczestniczyć w pięciu obozach rekreacyjnych, sportowych i terapeutycznych.

Na letnie obozy pojadą dzieci i młodzież w wieku od 7 do 17 lat. Wszyscy są podopiecznymi placówek wsparcia dziennego – świetlic i klubów prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” w Katowicach.

Wspierająca akcję Grupa Kapitałowa Węglokoks przekazała na zorganizowanie letnich obozów 30 tys. złotych. Wyjazd będzie nie tylko okazją do wypoczynku, ale także rozwoju talentów uczestników i pracę terapeutyczną. Dzieci, które pojadą na wakacje, pochodzą m.in. z terenów po restrukturyzowanym górnictwie i hutnictwie.


ZOBACZ CAŁE WYDANIE AKTUALNOŚCI, 9.07.2018, GODZ. 18.30