Jastrzębska Spółka Węglowa przedstawi plan rewitalizacji zlikwidowanej Kopalni „Krupiński” w Suszcu. O przejęcie zakładu starają się między innymi brytyjscy inwestorzy. Prawdopodobnie do tego nie dojdzie. Rząd nie chce oddać cennych złóż węgla.

Tereny likwidowanej od ubiegłego roku kopalni mają stać się obszarem tzw. zielonej energetyki oraz innowacyjnych technologii. Celem programu jest zaproponowanie nowych funkcji użytkowych.

Restrukturyzacja obiektów i infrastruktury uwzględniać ma poprawę jakości środowiska naturalnego, wdrażanie innowacyjnych projektów i stworzenie nowych miejsc pracy.

W tym miesiącu zapadnie też decyzja dotycząca oferty brytyjskiej Spółki „Tamar”, deklarującej chęć zakupu i reaktywacji kopalni. Wiele wskazuje na to, że będzie ona negatywna, bo resort energii ocenia ją jako mało wiarygodną.


ZOBACZ CAŁE WYDANIE AKTUALNOŚCI, 19.07.2018, GODZ. 18.30