Wiele rzek w regionie osiągnęło już stan ostrzegawczy. Najwyższe ostrzeżenie, bo trzeciego stopnia, obowiązuje w tej chwili w powiatach: bielskim, cieszyńskim, żywieckim, a także w Bielsku-Białej. Lokalnie w regionie spadło nawet 130 litrów wody na metr kwadratowy.

Po nocnych opadach deszczu stany ostrzegawcze przekroczone są nadal na kilku rzekach woj. śląskiego. Więcej wody jest teraz w Koszarawie, Olzie i Brynicy. Przekroczony stan ostrzegawczy Wisły z obawą obserwują też mieszkańcy Skoczowa.

Z powodu utrzymujących się od kilku dni intensywnych opadów deszczu w woj. śląskim straż pożarna interweniowała ponad 100 razy.

Hydrolodzy wyliczyli łącznie przekroczone stany ostrzegawcze w dziewięciu miejscach w województwie m.in. na siedmiu wodowskazach w powiecie cieszyńskim oraz w Żywcu i powiecie bieruńsko-lędzińskim. Nigdzie jednak nie ma zagrożenia powodziowego.


ZOBACZ CAŁE WYDANIE AKTUALNOŚCI, 19.07.2018, GODZ. 18.30