Polska Lab to miejskie laboratorium medialno-obywatelskie, które Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę” i Fundacja Evens uruchamiają w dwóch średnich miastach w Polsce. Łączymy potencjał lokalnych organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą, miejskich aktywistów i ekspertów z dziedziny nowych mediów i nowych technologii. Wszystko po to, by zwiększać obywatelską świadomość, i wzmacniać wpływ młodych mieszkańców na przestrzeń, w której żyją.
#średnie miasto #zmiana #ruchy miejskie i obywatelskie #młodzież #nowe media i technologie #laboratorium Co się wydarzy?

Jesienią 2016 roku, w ramach pierwszego otwartego naboru wybierzemy organizację lub instytucję ze średniej wielkości miasta. Proces ten powtórzymy wiosną 2017, kiedy wyłonimy drugą organizacją lub instytucję ze średniego miasta. Pierwsza rekrutacja będzie trwała od 11 października do 30 października 2016. Rekrutacja składa się z dwóch etapów:
• pierwszy etap polega na wypełnieniu formularza rekrutacyjnego na stronie www.polskalab.e.org.pl
• drugi etap to rozmowy z wybranymi organizacjami/instytucjami, które odbędą się w listopadzie 2016 Obie wybrane organizacje/instytucje stworzą przy naszym wsparciu lokalne partnerstwa, składające się z miejskich organizacji obywatelskich oraz ekspertów z dziedziny nowych mediów i/lub nowych technologii.

Przy naszym wsparciu (merytorycznym, organizacyjnym i finansowym) zorganizują one tygodniowe Laboratoria medialno-obywatelskie (jedno miasto w edycji zimowej, drugie - w letniej), których głównymi uczestnikami będzie lokalna młodzież w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Wspólnie będziemy pracować nad wybranym problemem/wyzwaniem/zagadnieniem społecznym, ważnym dla lokalnego środowiska organizacji/instytucji, młodzieży i lokalnych partnerów. W ramach Laboratorium medialno-obywatelskiego młodzież i organizacja lub instytucja wypracują trwałe, innowacyjne rozwiązania, które na stałe wprowadzą w życie, przyczyniając się do zmiany w swoim mieście. Rozwiązanie to będzie wykorzystywało nowe media i technologie, które są naturalnymi narzędziami dla młodych ludzi.

Program Polska Lab potrwa od listopada 2016 do września 2017. Dlaczego działania w mieście? W Polsce coraz silniej działają oddolne, pozarządowe ruchy i inicjatywy obywatelskie. Naciskają na władze, walczą o przyjazną mieszkańcom przestrzeń, alarmują o nieprawidłowościach, troszczą się o dobra wspólne. Polska Lab doprowadzi do spotkania dwóch grup: miejskich aktywistów oraz uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wesprzemy proces ich synergii, wspólnego projektowania rozwiązań dla wcześniej zdiagnozowanych problemów społecznych i wdrażania wypracowanych rozwiązań.

Dlaczego nowe media i nowe technologie?
Mądrze używane, dogłębnie poznane narzędzia nowych mediów i nowych technologii mogą inicjować i wzmacniać zmianę społeczną. Polska Lab kładzie nacisk na świadome, krytyczne i kreatywne korzystanie z nich, przy jednoczesnej refleksji nad potrzebami i wyzwaniami „świata w realu”. Tym wyzwaniem jest dla nas wydobycie potencjału, jaki tkwi w średnich miastach. Chcemy pokazać i wzmocnić zachodzące w nich procesy i ludzi, którzy pracują na rzecz lokalnych społeczności.

Dlaczego średnie miasta? Między wsią a aglomeracją.

W Polsce Lab skupimy się na średnich miastach, których liczba mieszkańców nie przekracza 100 tys. mieszkańców, ale jest większa niż 20 tys.
Czym właściwie jest średnie miasto? To miasto „takie sobie”, „ani duże ani małe” i pozostające na marginesie ważnych dyskusji i procesów rozwojowych, wyjęte poza obszar zainteresowań i działań wewnętrznych i zewnętrznych bodźców do rozwoju. Inicjatywy pozarządowe nakierowane są na wieś, ważne projekty kulturalne rozwijają się w aglomeracjach i dużych miastach. Gdzie podziały się średnie miasta? Jak w pełni uruchomić ich potencjał? Jaką rolę we wzmacnianiu tego potencjału może mieć świadoma, aktywna, społecznie wrażliwa młodzież? Te pytania staną się punktem wyjścia naszego laboratorium.

Projekt jest realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” we współpracy z Fundacją Evens.

www.polskalab.e.org.pl