W Bytomiu uruchomiono specjalny punkt informacyjny, w którym będzie można uzyskać pomoc w składaniu wniosków o dofinansowanie projektów związanych z rewitalizacją miasta. Porad udzielają w nim radca prawny, architekt, urbanista i finansista. W punkcie powstał także bank wolontariatu i wzajemnych usług sąsiedzkich. Biuro prowadzą członkowie fundacji Klub Kontra.

Bytom, jako miasto szczególnie dotknięte problemami społecznymi i infrastrukturalnymi, ma dysponować na działania związane z szeroko pojętą rewitalizacją 1 mld zł. Jest też jednym z trzech miast - obok Łodzi i Wałbrzycha - gdzie przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju mają powstać modelowe rozwiązania w tym zakresie.

Środki na rewitalizację miasta mają pochodzić ze środków unijnych w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI), z puli na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz m.in. Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020.

Otwarcie punktu to jeden z elementów projektu pilotażowego. Na prowadzenie punktu miasto ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych. Za najlepszą ofertę uznano tę złożoną przez młodych ludzi z Klubu Kontra, działających na rzecz lokalnej społeczności. Do biura po poradę może przyjść każdy, nie tylko mieszkańcy obszarów, które będą poddane rewitalizacji.

W najbliższym czasie dla Bytomia zostaną uruchomione konkursy w ramach OSI. Wiele osób ma pomysły na konkretne przedsięwzięcia, ale nie wie, jak należy składać wnioski. Pomogą im w tym dyżurujący w punkcie specjaliści. Podpowiedzą, jakie dokumenty i gdzie należy złożyć albo czy dany projekt wpisuje się w obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego. Doradcy pomogą również w zaplanowaniu projektów, które później mogą być zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego lub inicjatywy lokalnej.

Członkowie Klubu Kontra chcieliby również, by do punktu przychodzili ludzie, którzy mogą coś zaoferować innym, stąd uruchomienie banku wolontariatu i wzajemnych usług sąsiedzkich.

Swoje usługi w ramach banku wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej będzie można składać na specjalnych formularzach dostępnych w punkcie. Później zostaną one udostępnione w internecie i będą na bieżąco aktualizowane.

Punkt informacyjny mieści się w Teatrze Rozbark (Bytom, ul. Kilara 29) i ta lokalizacja nie jest przypadkowa. Pilotaż rewitalizacji „Bytom Odnowa - innowacyjne projekty mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych” składa się z 4 modułów. Do końca 2018 roku miasto będzie musiało wypracować modelowe działania, z których będą mogły korzystać inne miasta w Polsce.

Obszar rewitalizacji w Bytomiu zajmuje 828 ha, co stanowi 11,93 proc. powierzchni miasta. Obejmuje sześć podobszarów zamieszkałych i dziewięć niezamieszkałych, obejmujących m.in. tereny dawnych zakładów przemysłowych. Specjalna Strefa Rewitalizacji zacznie obowiązywać w Bytomiu od 1 stycznia 2018 roku.

Na zapowiadany wcześniej 1 miliard złotych na rewitalizację Bytomia ma się składać: ponad 400 mln zł kierowanych do miasta środków unijnych w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI); kolejne ponad 200 mln zł ma pochodzić z puli na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT - narzędzie współpracy samorządów w całym kraju). Pozostałe środki są ogólnodostępne - m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020.

Pieniądze mają zostać wykorzystane na poprawę warunków życia mieszkańców. Chodzi m.in. o wzrost jakości usług zdrowotnych i społecznych, rewitalizację obszarów zdegradowanych, rozwój mieszkalnictwa socjalnego, termomodernizację budynków, walkę z wykluczeniem społecznym i zwiększeniem szans na zatrudnienie. (PAP)