Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie współfinansować Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny. W środę podpisano w tej sprawie umowę, na mocy której zespół otrzymał 5 mln złotych wsparcia. To trzecia po Muzeum Śląskim i Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia Instytucja w województwie śląskim, współfinansowana ze środków resortu.