Zbiornik wody pitnej w Piekarach Śląskich pod lupą CBA. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów zwiększyło kontrole jakości wody. Wszystko przez informację, że wykonawca pobliskiej drogi mógł użyć do jej budowy żużlu z huty cynkowej.

Za wartą ponad 2 miliony złotych inwestycję w Piekarach Śląskich mieszkańcy mogą zapłacić dodatkowo swoim zdrowiem.

Wykonawca drogi sprawy komentować nie chciał. Jednak jeszcze przed zleconymi przez miasto wynikami kontroli użytego materiału, na własny koszt wymienił go na droższy dolomit.

Sprawą zajęło się Centralne Biuro Antykorupcyjne. W skierowanym do odpowiedzialnego za zbiornik Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów piśmie, prosi o zwiększenie kontroli jakości wody. Do tej pory badania nic nie wykazały.