To już finał akcji "Pomaganie przez odkręcanie". Dzięki przedsięwzięciu udało się pozyskać pięćdziesiąt sześć ton nakrętek, a po ich sprzedaży zebrano prawie 50 tys. zł. Zarobione pieniądze przeznaczono na remont domu dziecka w Sosnowcu. Odnowione pomieszczenia to znaczna poprawa jakości życia wychowanków tej placówki. W ośrodku jest obecnie 32 podopiecznych.