Mur pewnie nie budziłby zastrzeżeń, gdyby nie to, że wspólnota mieszkaniowa, jak twierdzą niektórzy społecznicy, chciała się w ten sposób odgrodzić od społeczności romskiej mieszkającej w sąsiednim budynku.