Nie będzie spalarni śmieci w Rudzie Śląskiej - przynajmniej na razie. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję środowiskową wiceprezydenta miasta w sprawie jej budowy. Kolegium zaniepokoił m.in zasięg oddziaływania inwestycji wskazany przez miasto. Z decyzji cieszy się stowarzyszenie „Rudzianie Razem”, które przeciwstawia się wybudowaniu spalarni, a władze Rudy Śląskiej zapowiadają wydanie nowej, poprawionej decyzji.

Społecznicy zaskarżyli decyzję środowiskową wiceprezydenta miasta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które wskazało na nieprawidłowości.

Władze Rudy Śląskiej chcą wyeliminować wskazane błędy, tak, aby możliwe było wydanie nowej decyzji środowiskowej. „Rudzianie Razem” zapowiadają, że nadal będą protestować przeciwko tej inwestycji.