Tysiące ton ziemi, którą zasypywano wąwóz po byłej kolei piaskowej w dzielnicy "Burowiec" pochodzi z pobliskiej budowy miejskiego basenu. Przedstawiciele miasta zobowiązali już wykonawcę inwestycji do przewiezienia wykopanej ziemi w miejsce nie budzące zastrzeżeń. Właścicielowi terenu, na którym składowane są nielegalne odpady nakazano także usunięcie gruzu i ziemi z wykopu z miejsca nieprzeznaczonego do ich magazynowania.